Profit Games Sälj & Ekonomikörkort

Frikurs_Login         Ekonomikurser        Metod        Frågor        Pedagogik        Start viking_profitgames_josephinegraucob

Fri kurs Entreprenörskap

Fyll i tre nollor, 000, i både användarnamn (i stället för e-postadress) och lösenord.

Introduktion entreprenörskap visar den grundkunskap du bör ha, med Youtube-videos från Ung Företagsamhet, vars UF-Företag i första hand vänder sig till grundskola och de praktiska gymnasierna, exempelvis blivande frisörer som till mer än 90% blir egna företagare samt till nyanlända och som grundkurs för handelsgymnasier.

Intresseanmälan

Ansök om att bli en skola, kommun eller företag där eleverna kan ta Ekonomkörkort och Sälj och Ekonomikörkort antingen på Basnivån eller på alla nivåer.

 Ansökan 

En länk erhålls till ett eget elevformulär som direkt ger eleven ett lösenord med e-post.

Ingen bokning eller inloggning

Nå skolan med

skolfederation logotyp


Lärare och elever når kurserna utan extra inloggning (single sign-on) i skolor/kommuner som är med i Skolfederation och som har en överenskommelse med oss.

Inloggning


Inloggning till webb-kurserna på svenska
E-postadress:
Lösenord:
  

Skickas till giltig användare.
- Kurserna nås via inloggning. Ingen nedladdning eller installation av program.

Alla registrerade elever kommer in med sin epost-adress och ett lösenord och får tillgång till de kurser som exempelvis skolan har beställt.

Inloggning till de engelska versionernas kurser och läromedel görs med samma logindata via den engelska flaggan på startsidan.

- Tillåt det normala som javascript och cookies för inloggning.

Ändra vid behov storleken på fönster med Ctrl (eller cmd) och + eller -.
(Datorer kan visa flera fönster på skärmen vilket är en fördel mot mobiler e.d. där fönster hamnar i separata flikar.)

Kompetensen bygger du upp och utvecklar när du tar körkort på stigande nivåer i företagsekonomi och entreprenörskap enligt läroplan och krav från arbetsmarknad.
logotype ProfitGames
viking_profitgames_josephinegraucob   E-mail

Näringsliv

Några olika branscher
Sedan tjugofem år har vi utvecklat affärsövningar och affärsspel i samarbete med elever och sedan femton år helt baserat på Internet.
- Ericsson
- AstraZeneca
- Siemens
- Telia
- ABB
- etc.

Årsprenumerationen per elev är 1990:- exkl moms för alla nivåer och 990:- exkl moms för enbart Basnivån.

Kontakt

Ekonomikörkort PG HB   916604-4462
ProfitGames HB             916401-0069
Hjärtervägen 7       142 66 Trångsund

Föreslå tid för möte
Tel: 08 605 51 00    SMS: 0707 34 98 00
ekonomkorkort@profitgames.com
eller
info@profitgames.comwww.ekonomikörkort.se
www.ekonomkörkort.se
www.profitgames.com

De mest efterfrågade personerna är de som kompletterar sitt yrkeskunnande digitalt och får kompetens att beräkna och simulera verkliga situationer.

- Övningarna och spelen är här i digitaliserad form som kompletteras med kalkyl- och simuleringsverktyg med digitala lärotexter och video. Vikten läggs vid de centrala delar av företagsekonomin som krävs för att få en helhetsförståelse samt praktisk nytta.

Ekonomkörkort-skolor

Kurserna uppfyller kunskapskraven från skola och näringsliv med läroplanen (Gy 2011) med tyngdpunkt på de centrala affärsmässiga delarna och pedagogiken och på ett interaktivt lärande.

Årsprenumerationen för en skola och läsår är
- 5900 kr exkl moms för Basnivån och
- 9900 kr exkl moms för alla nivåer. 
Nyckeltal ProfitGames
Vinstmarginal (ebitda)
Avkastning på tillgångar
2016 2015 2014 2013
88% 86% 85% 84%
21% 19% 18% 17%