Profit Games Sälj & Ekonomikörkort

Frikurs_Login        Ekonomisimulering        Metod        Frågor        Pedagogik        Start viking_profitgames_josephinegraucob

Fri demo Entreprenörskap

Fyll i tre nollor, 000, i både användarnamn (i stället för e-postadress) och lösenord. Den korta demon innehåller några video från bl.a. Ung Företagsamhet som är tagna ur kursen Entreprenörsekonomi.

Anmäl er sedan för att se alla de olika angreppssätt som leder till helhetsförståelsen, engagemanget och förkortad inlärningstid.

Intresseanmälan

för skola, kommun eller företag.

 Läs mer   eller  E-post

En länk till ett eget elevformulär kan då erhållas där eleven registrerar sig och direkt får ett lösenord med e-post.

Eller för medlemmar i Skolfederation:
 Klicka för att nå   skolfederation logotyp
Lärare och elever når kurserna utan extra inloggning (single sign-on) i skolor/kommuner som är med i Skolfederation och som har en överenskommelse med oss.

Fri bokning för lärare

Ger tillgång till basnivån under en månad.

 Läs mer 


Digitala kurser loginInloggning till webb-kurserna på svenska
E-postadress:
Lösenord:
  

Skickas till giltig användare.

- Ingen nedladdning eller installation av program. Använd en webbläsare som du har nere i din programmeny. (De som har Mac bör använda Google Chrome.)

- Inloggning till de engelska versionernas kurser och läromedel görs via engelska flaggan på startsidan.

- Tillåt det normala som javascript och cookies för inloggning.

- Ändra vid behov storleken på fönster med Ctrl (eller cmd) och + eller -. Använd datorer som kan visa flera fönster på skärmen.

Bokning av enskild elev

Enligt prisvillkoren under näringsliv. Kurserna görs tillgängliga, varefter en faktura skickas till e-postadressen.

 Läs mer 


Näringsliv

Sedan 1990 har vi utvecklat digitala affärsövningar och digitala affärsspel i samarbete med kunder och sedan år 2000 helt baserat på Internet. Dessförinnan var det företagsanpassade kurser baserat på datorer arrangerade för blended learning.

Sedan 2000 har det handlat om kurser via Internet bl.a. till elever runt om i världen exempelvis via företag som Ericsson och andra storföretag. Under senare år har inriktningen skiftats mot svensk läroplan. Kurserna fylls ständigt på med nytt digatalt innehåll och uppdateringar.

Årsprenumerationen per elev är 990:- exkl moms för alla nivåer och 590:- exkl moms för enbart Basnivån.

Kontakt

Ekonomikörkort PG HB   916604-4462
ProfitGames HB             916401-0069
Hjärtervägen 7       142 66 Trångsund

Föreslå tid för möte
Tel: 08 605 51 00        0707 34 98 00

ekonomkorkort@profitgames.com
eller
info@profitgames.com


www.ekonomikörkort.se
www.ekonomkorkort.se
www.profitgames.com

Kurserna uppfyller kraven i läroplanen (Gy 2011) med tyngdpunkten på de centrala affärs- och beräkningsmässiga delarna med hjälp av digitalisering.

Regeringen har föresatt sig att väcka skolans digitalisering till liv i en femårsplan som vi planerar att delta i, eftersom vi ligger många år före konkurrenterna som bara hunnit "lägga bok på burk" eller filmade föreläsningar.

Kursen "Lönsamhet och Matte för ekonomer" går lite utanför läroplanen för företagsekonomi med matematiklektioner för att förstå nyckeltal som även förklaras i bilder med video.

Se vidare
Regeringens strategi för skolans digitalisering

Ekonomkörkort-skolor

Ett årsabonnemang ger enligt ditt val tillgång till
- antingen alla nivåer
- eller enbart Basnivån
- samt motsvarande engelska versioner.

Årsprenumerationen 2018 inkl de engelska versionerna för en skola och läsår exkl moms
- 7900 kr för Basnivån,
- 13900 kr för alla nivåer.
 
Vår verksamhet är inriktad mot att med hjälp av mjukvara skapa unika pedagogiska lösningar. Bild och text samverkar med varandra för att förstärka kommunikationen genom multimodala berättelser förutom text med ljud, rörelse, färg och form.
Nyckeltal ProfitGames
Vinstmarginal (ebitda)
Avkastning på tillgångar
2016 2015 2014 2013
88% 86% 85% 84%
21% 19% 18% 17%
       
logotype ProfitGames
Vår verksamhet är inriktad mot att med hjälp av mjukvara skapa unika pedagogiska lösningar.
Bild och text samverkar med varandra för att förstärka kommunikationen genom 
multimodala berättelser förutom text med ljud, rörelse, färg och form.   E-post