Profit Games Sälj & Ekonomikörkort

Ekonomisimulering        Demo_Login        Metod        Frågor        Pedagogik        Start viking_profitgames_josephinegraucob

Särskiljande karaktärsdrag

Demo

Fyll i tre nollor, 000, i både användarnamn (i stället för e-postadress) och lösenord.

Demon innehåller fem korta video som visar de särskiljande karaktärsdragen och hur övningarna och spelen utmärker sig framför andra ekonomikurser på marknaden.

Använd de angreppssätt som leder till helhetsförståelsen, engagemanget och kort inlärningstid.

YouTube

Eller klicka på länken till en förkortad presentation i en Youtube-video:

Förstora fönstret vid behov med Ctrl (eller cmd) och +.

Digitala kurser loginInloggning till webb-kurserna på svenska
E-postadress:
Lösenord:
  

Skickas till giltig användare.

- Ingen nedladdning eller installation av program. (Men eftersom det sker i andra sammanhang, bör datorn startas om emellanåt.)

- Använd en webbläsare som du har nere i programmenyn. (Undvik Microsoft Edge och Safari som är för telefoner.)

- Inloggning till de engelska versionernas kurser och läromedel görs via engelska flaggan på startsidan.

- Tillåt det normala som javascript och cookies för inloggning.

- Ändra vid behov storleken på fönster med Ctrl (eller cmd) och + eller -.

- Använd datorer som kan visa flera fönster på skärmen. Skärmen bör samtidigt kunna rymma olika mycket av
- beslut eller frågor tillsamman med
- rapporter och kalkyler eller videos
- och faktatexter.


Intresseanmälan

för skola, kommun eller företag. En länk till ett eget elevformulär kan då erhållas där eleven registrerar sig och direkt får ett lösenord med e-post.

 Läs mer   eller  E-post

För medlemmar i Skolfederation:

Lärare och elever når kurserna utan extra inloggning (single sign-on) i skolor/kommuner som är med i Skolfederation och som har en överenskommelse med oss.

 Klicka för att nå   skolfederation logotyp

Enskild elev

Registrering är under ändring till månadsabonnemang.Fri tillgång för lärare

Ger tillgång till basnivån under en månad.

 Läs mer 

Bakgrund

Sedan 1990 har vi utvecklat digitala affärsövningar och affärsspel i samarbete med kunder och elever och sedan år 2000 helt baserat på Internet. Dessförinnan var det företagsanpassade spel och kurser på datorer arrangerade för blended learning.

Sedan år 2000 har det handlat om kurser via Internet huvudsakligen till elever runt om i världen exempelvis via företag som Ericsson och andra storföretag. Kurserna fylls ständigt på med nytt digitalt innehåll och uppdateringar.

Under senare år har inriktningen varit att även passa svensk läroplan (Gy 2011) med tyngdpunkten på de centrala affärs- och beräkningsmässiga delarna med hjälp av digitalisering.

Kontakt

Ekonomikörkort PG HB   916604-4462
ProfitGames HB             916401-0069
Hjärtervägen 7       142 66 Trångsund

Föreslå tid för möte
Tel: 08 605 51 00        0707 34 98 00

ekonomkorkort@profitgames.com
eller
info@profitgames.com

www.ekonomikörkort.se
www.ekonomkorkort.se
www.profitgames.com


logotype ProfitGames
Vår verksamhet är inriktad mot att med hjälp av mjukvara skapa unika pedagogiska lösningar.
Bild och text samverkar med varandra för att förstärka kommunikationen genom 
multimodala berättelser förutom text med ljud, rörelse, färg och form.   E-post