Profit Games and Simulations Sälj & Ekonomikörkort Affärsekonomi

EKONOMIKURSER           Metod       Frikurs_Login       Frågor       Pedagogik       Start viking_profitgames_josephinegraucob

Ekonomikurser online

Lär dig från grunden företagsekonomi, entreprenörs- och affärsmannaskap runt affärsövningar och företagsspel.

Använd bara din webbläsare för att köra övningar och spel online. Ekonomikurserna ligger i "molnet". ProfitGames öppnar varje dag kurser för elever världen runt med praktiska verktyg i affärsövningar och affärsspel.

Läromedel Sälj & Företagssekonomi

I spelen driver du företag och har tillgång till hjälpmedel som lärotexter med talböcker, lexikon, kalkyler, simulering och lektioner på video. Efter varje beslut visualiseras de ekonomiska sambanden interaktivt, insatta i sitt sammanhang i färg och form som ger en effektiv undervisning och inlärning.

Ekonomikurserna förkortar inlärningstiden genom ett interaktivt lärande som sätter eleven i centrum och ger möjlighet till individuella lärstilar. Lärare kan ge eleverna förmånen att ta körkort och bidra till att eleverna upplever kurserna som "de bästa jag varit med om".

Ett årsabonnemang ger enligt ditt val tillgång till
-
antingen alla kurser och verktyg
- eller enbart Basnivån och alla verktyg
- samt de engelska versionerna.

Ekonomkörkort

Affärsövningarna leder till Ekonomkörkort på nivåerna Bas, Fortsättning och Avancerad. Vid måluppfyllelse leder varje övning  till ett körkortsdiplom med uppgift om kurs och nivå.

* Du arbetar interaktivt med beslut, händelser, frågor och uppgifter och får direkt feedback.
* Du gör det logiska arbetet medan datorn räknar och åskådliggör i bilder, där färg och form är ett genomgående tema för förståelsen.
* Du ser direkt sambanden och hur dina enskilda beslut påverkar de större sammanhangen.
* Du har affärslexikon och lärotexter med sökfunktion.
* Övningarna bygger på berättelser som stegvis portioneras ut i lagom doser.
* Det kan vara en hel klass i diskussion framför en stor skärm, i grupper runt sina datorer eller reflektion på egen hand.

Du har även möjligheten att i egna övningar kalkylera och simulera resultat som visar sambanden med helheten.

Sälj & Ekonomikörkort

Affärsspelen, förutom Classic, leder till Sälj- och Ekonomikörkort på samma nivåer vid måluppfyllelse.

* Du är inte styrd, som i övningarna, utan kör självständigt ditt företag mot målen.
* Bestäm vilka varor och/eller tjänster företaget arbetar med, utveckla affärer och få dem att växa.

Du tillämpar dina ekonomiska kunskaper från övningarna på samma nivå plus sälj och service:
- exempelvis att du anpassar säljbeteendet till olika steg i säljprocessen,
- identifierar kundens behov vid standard- respektive kundanpassade lösningar och
- löser problem vid olika serviceåtaganden med kunden etc.
 

Läromedel företagsekonomi

Affärsekonomi för beslutsfattare

- Introduktion till ekonomi och entreprenörskap med spel.
- Resurs och Balansövning.
- Resultatövning.
- Resultat och Kassaplanering.
- Sälj & Ekonomikörkort i Affärsspel Bas.

Företagsekonomi för controllers, produkt- och affärschefer

Komplettera med
- Lönsamhet och Räntabilitet.
- Investering.
- Resultatstyrning I - III.
- Sälj & Ekonomikörkort i affärsspel.

Ett stort antal kalkyler samt simulering med instruktioner ger även användning utanför kurserna. De ekonomiska sambanden visualiseras interaktivt samt i färg och form.

Företagsekonomi i skolan

Gymnasium och högskola

Kurser och läromedel uppfyller kunskapskraven från näringsliv och skola enligt läroplan Gy 2011 med tyngdpunkt på de affärsmässiga delarna. Övningarna innehåller uppgifts- och problemövningarna i digitaliserad form. De kompletteras med företagsspelen, digitala lärotexter, video, kalkyl- och simuleringsverktygen.

- Ungt företagande (UF) behöver Basnivån.
- Entreprenörskap och handel behöver Basnivån.
- Företagsekonomi 1 behöver Basnivån samt första övningen eller bägge på Fortsättningsnivån beroende på skolans kursplan.
- Företagsekonomi 2 inkluderar Avancerad nivå.

Basnivå

- Entreprenörsekonomi:
Den fria demon är utvecklad till en introduktion i ekonomi och entreprenörskap.
- Business Game Classic:
Simulera olika strategier i att driva ett företag och påverka en virtuell marknads tillgång och efterfrågan vid genomförande av värdekedjan och rörelsevinst.

- Resurs och Balansövning:
Utan förkunskaper bygger du upp en balansräkning med början i en privatekonomi så att nybörjaren känner igen sig.
- Resultatövning:
Du kompletterar med resultat och utvecklar ett handels- och tjänsteföretag.
- Resultat och kassaplanering:
Resultat- och likviditetsbudgetering.

- Sälj & Ekonomikörkort i Affärsspel Bas med mål för bruttomarginal mm.

Fortsättningsnivå

- Resultatstyrning I:
Divisions- och marginalkalkyler, pålägg och prissättning.
- Resultatstyrning II:
Nollpunktsanalys, säkerhetsmarginal och prissättning.
 
- Sälj & Ekonomikörkort i Affärsspel Fortsättning med mål för rörelsemarginal mm.

Avancerad nivå

- Resultatstyrning III: Bidragskalkylering, beläggning, kapacitet och prissättning.
- Lönsamhet och Räntabilitet (som används i de följande kurserna).
- Inköp och Lager.
- Investering.

- Sälj & Ekonomikörkort i Affärsspel Avancerad nivå med mål för räntabilitet mm.

Webbaserade ekonomikurser

Gå in i olika kontor och roller

Överst ligger ekonomifunktioner. Längst ner går ett resursflöde från anskaffning till försäljning. Du går in i olika roller och får sammanhangen fortlöpande åskådliggjorda på din väg mot målen.

Målen i den internetbaserade ekonomiutbildningen handlar om att klara en tillräcklig andel av frågor och uppgifter samt i spelen även marginal- och lönsamhetsmål.

virtuellt företag


 Webb-kurser

Affärs
övningar
Affärs
spel
 Basnivå

 Inledning
 Entreprenörsekonomi  x  
 Business Game Classic x x

 Ekonomkörkort
 Resurs och Balansövning x  
 Resultatövning x  
 Resultat och Kassaplanering x  
     
 Sälj & Ekonomikörkort
 Affärsspel Bas x x

 Fortsättningsnivå

 Ekonomkörkort
 Resultatstyrning I x  
 Resultatstyrning II x  
     
 Sälj & Ekonomikörkort
 Affärsspel Fortsättning x x

 Avancerad nivå

 Ekonomkörkort
 Resultatstyrning III x  
 Lönsamhet och Räntabilitet x  
 Inköp och Lager x  
 Investering x  
     
 Sälj & Ekonomikörkort
 Affärsspel Avancerat x x
     
    
Affärsspelen har en Inledningsövning, där du får information om hur du kör företaget. 

I affärsspelen, som leder till körkort, ser du direkt de ekonomiska och matematiskt logiska konsekvenserna av varje enskilt beslut och uppgift och får direkt feedback i rapporter som fördjupar kunskaperna i företagsekonomi.
Medan i klassiska företagsspel enl ovan balanserar du de viktigaste faktorerna i ett företag som är en känsla och upplevelse du bör göra så snart som möjligt eftersom ingen särskild ekonomisk kunskap behövs.
logotype ProfitGames
viking_profitgames_josephinegraucob
E-post