Profit Games and Simulations Sälj & Ekonomikörkort Affärsekonomi

Ekonomisimulering       Demo_Login       Metod       Frågor       Pedagogik       Start viking_profitgames_josephinegraucob

Unikt läromedel

Hantera dina kurser från molnet, på vilken dator som helst och var du än befinner dig. Du får de finansiella sambanden åskådliggjorda för dig i färg, form och siffror efter varje beslut och handling, insatta i sitt större sammanhang och kompletterade med interaktivitet. Det gör detta läromedel unikt.

Dubbelt så snabb inlärning

Du bör lätt kunna fördubbla din kompetens per tidsenhet. I läro- och övningsböckerna av idag blir varje övningsuppgift en isolerad ö. Böcker har inte ensamma möjlighet att sätta in resultat av övningsuppgifter i ett större sammanhang och därmed blir det omöjligt även för dig.

Se sammanhangen

Du behöver en kombination. Testformat med interaktivitet och återkoppling, som sätts in i sitt sammanhang, tillsammans med utspritt lärande, ökar kunskap och långtidsminne.

Se utvärdering av Harvard under Pedagogik.

Läromedel Sälj & Företagssekonomi för elever världen runt 
			med praktiska verktyg i affärsövningar och affärsspel

Läraren kan bidra till att eleverna upplever kurserna som "de bästa jag varit med om".
Använd bara din webbläsare. ProfitGames öppnar kurser för elever världen runt med praktiska digitala verktyg och simuleringar.

Ekonomkörkort

Affärsövningarnas olika scenarier lär dig från grunden företagsekonomi, entreprenörs- och affärsmannaskap.

* Du arbetar interaktivt med beslut, händelser, frågor och uppgifter och får direkt feedback.
* Du gör det logiska arbetet medan datorn räknar och åskådliggör i bilder, där färg och form är ett genomgående tema för förståelsen.
* Du ser direkt sambanden och hur dina enskilda beslut påverkar de större sammanhangen.

* Du har tillgång till ett stort antal kalkyl- och simuleringsverktyg  som bidrar till samhällets strategi att ge alla elever en vana vid digitala verktyg och få digital kompetens.
* Till dessa digitala verktyg och rapporterna finns det kopplade digitala lärotexter, Fakta, med sökfunktion och företagsekonomisk ordbok.

Sälj & Ekonomikörkort

Affärsspelen, utom Classic, leder vid måluppfyllelse till Sälj- och Ekonomikörkort med uppgift om nivå.

I spelen driver du företag och har tillgång till hjälpmedel som lärotexter med talböcker, lexikon, kalkyler, simulering och lektioner på video.

* Du är inte styrd, som i övningarna, utan kör självständigt ditt företag mot målen.
* Du bestämmer vilka varor och/eller tjänster företaget arbetar med, utvecklar affärer och får dem att växa.

* Du tillämpar dina ekonomiska kunskaper från övningarna plus sälj och service:
- exempelvis att du anpassar säljbeteendet till olika steg i säljprocessen,
- identifierar kundens behov vid standard- respektive kundanpassade lösningar och
- löser problem vid olika serviceåtaganden med kunden.
 

Ekonomisimulering online

Företagsekonomi för beslutsfattare

- Introduktion till ekonomi och entreprenörskap med spel.
- Resurs och Balansövning.
- Resultatövning.
- Resultat och Kassaplanering.
- Sälj & Ekonomikörkort i Affärsspel Bas.

Företagsekonomi för controllers, produkt- och affärschefer

Komplettera med
- Resultatstyrning I - III.
- Lönsamhet och Matematik.
- Investering och inköp.
- Sälj & Ekonomikörkort i affärsspel.

Ett stort antal kalkyler samt simulering med instruktioner ger även användning utanför kurserna. De ekonomiska sambanden visualiseras interaktivt samt i färg och form.

Företagssimuleringar i skolan

Gymnasium och högskola

Kurser och läromedel uppfyller kunskapskraven från näringsliv och skola enligt läroplan Gy 2011 i företagsekonomi med tyngdpunkt på de affärsmässiga delarna. Målmedvetna övningar innehåller uppgifts- och problemövningarna i digitaliserad form. De kompletteras med företagsspel, digitala lärotexter, video, kalkyl- och simuleringsverktygen.

- Ungt företagande (UF) behöver Basnivån.
- Entreprenörskap och handel behöver Basnivån.
- Företagsekonomi 1 behöver Basnivån samt första övningen eller bägge på Fortsättningsnivån beroende på skolans kursplan.
- Företagsekonomi 2 inkluderar Avancerad nivå.

Basnivå

Entreprenörsekonomi
Ett drygt dussintal videoinslag ger en enkel introduktion till det som basnivån tar upp, nämligen resultat- och balansräkning samt kassaflöde. Leder inte till diplom.
Business Game Classic BGC
Du får en känsla och upplevelse du bör och kan göra så tidigt som möjligt i att driva ett företag, eftersom ingen särskild ekonomisk kunskap behövs.

Resurs och Balansövning
Utan förkunskaper bygger du upp en balansräkning med början i en privatekonomi där alla känner igen sig.
Resultatövning:
Du kompletterar med resultat och utvecklar ett handels- och tjänsteföretag.
Resultat och kassaplanering
Resultat- och likviditetsbudgetering.
Affärsspel Bas
Sälj & Ekonomikörkort med mål för bruttomarginal mm.

Fortsättningsnivå

Resultatstyrning I
Divisions- och marginalkalkyler, pålägg och prissättning.
Resultatstyrning II
Nollpunktsanalys, säkerhetsmarginal och prissättning.
Affärsspel Fortsättning
Sälj & Ekonomikörkort med mål för rörelsemarginal mm.

Avancerad nivå

Resultatstyrning III
Bidragskalkylering, beläggning, kapacitet och prissättning.
Lönsamhet och Matematik
Denna kurs kan avsluta Basnivån om du vill prioritera matematik för ekonomer.
Inköp och Lager
Kalkyler
Investeringar
Kalkyler
Affärsspel Avancerad nivå
Sälj & Ekonomikörkort med lönsamhetsmål.


Digital företagssimulering

Gå in i olika kontor och roller

Överst ligger ekonomifunktioner. Längst ner går ett resursflöde från upphandling till försäljning. Du går in i olika roller och får sammanhangen fortlöpande åskådliggjorda på din väg mot målen.

Gå in i olika kontor och roller. 
	Överst ligger ekonomifunktioner. Längst ner går ett resursflöde frän 
			anskaffning till försäljning i ett virtuellt företag

Mål

Du når målen genom att i affärsövningarna klara frågor och uppgifter samt i affärsspelen även marginal- och lönsamhetsmål.

 Digitala kurser

Affärs
övningar
Affärs
spel
Basnivå

 Entreprenörsekonomi  x  
 Business Game Classic BGC x x
 
 Resurs och Balansövning x  
 Resultatövning x  
 Resultat och Kassaplanering x  
 Affärsspel Bas x x
 

Fortsättningsnivå

 Resultatstyrning I x  
 Resultatstyrning II x  
 Affärsspel Fortsättning x x

Avancerad nivå

 Resultatstyrning III x  
 Lönsamhet och Matematik x  
 Inköp och Lager x  
 Investeringar x  
 Affärsspel Avancerat x x
     
    
Spelen har en Inledningsövning, som förklarar begrepp och tillvägagångssätt. 

Digitala företagsspel

I affärsövningarna och affärsspelen, som leder till körkort, ser du direkt de ekonomiska och matematiskt logiska konsekvenserna av varje enskilt beslut och uppgift och får direkt feedback som fördjupar kunskaperna i företagsekonomi och handels- och tjänsteföretag.

Andra datoranknutna spel är de s.k. klassiska företagsspelen som funnits sedan 1950-talet i olika former. I dessa avslöjas inte de matematiska sambanden eftersom det ska vara en tävling mellan företag på en marknad. Du får pröva dig fram via försök och misslyckanden oftast i tillverkande företag.

Det är en fördel att använda olika typer av simuleringar, särskilt de som leder till körkort, för att uppfylla den nationella strategins krav på god tillgång på digitala lärresurser av hög pedagogisk, interaktiv, multimodal och vetenskaplig kvalitet.

I Business Game Classic BGC konkurrerar du på en marknad och hanterar efterfrågan genom marknadsföring, pris och kostnader samt hanterar tillgången genom att anpassa din produktion.

Se mer under Metod.
logotype ProfitGames
digitala lärresurser av hög pedagogisk, interaktiv, multimodal och vetenskaplig kvalitet
E-post